fnΒρείτε μας στο Facebook     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        Τηλ : 210 2713 682 Κιν: 699 77 111 53

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

  SI

Sensory integration - Αισθητική ολοκλήρωση

Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την ικανότητα να προσλαμβάνει, να επεξεργάζεται, να οργανώνει και να αποκρίνεται στα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά ερεθίσματα, διατηρώντας μια διαρκή ισορροπία με το περιβάλλον. Συχνά, το ταξίδι της αισθητηριακής πληροφορίας συναντά “εμπόδια” σ’ αυτή την διαδρομή και παρατηρείται δυσλειτουργία στην διαδικασία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να είναι αμιγής ή συνοδή σε άλλες διαταραχές όπως η εγκεφαλική παράλυση, γενετικά σύνδρομα, αυτισμός ή να αποτελεί την βάση άλλων διαταραχών όπως η διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα, η δυσγραφία, κ.α. Μέσω της παρέμβασης βοηθάμε το παιδί να οργανώνει το κεντρικό νευρικό σύστημα με την παροχή κατάλληλων αισθητηριακών ερεθισμάτων, να συντονίζει και να ελέγχει αυτά τα ερεθίσματα και να αναπτύσσει μια οργανωμένη αντίδραση σε αυτά.

 

 

teacch

                   TEACCH

Αυτονομία και Προβλεψιμότητα. Στόχος του εκπαιδευτή είναι να μάθει το παιδί να επικοινωνεί αυθόρμητα και λειτουργικά, να παραμένει πιο ήρεμο, να εστιάζει την προσοχή του σε ό,τι είναι σημαντικό, να ενισχύει την ανεξαρτησία του και να βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα βασικά στοιχεία της δομημένης εκπαίδευσης TEACCH είναι: Δόμηση και οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος, Ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα, Σύστημα ατομικής εργασίας.

 

cbt

 H Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive Behavioral Τherapy- CBΤ) είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας, κατά την οποία παντρεύεται η Γνωσιακή και η Συμπεριφορική θεραπεία. Πρόκειται για μία συνεργατική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου κατά την οποία επιχειρείται να γίνει κατανοητό από τον τελευταίο ότι ο τρόπος που σκέφτεται επηρεάζει τη συμπεριφορά του, τα συναισθήματά του αλλά και τον τρόπο που αντιδρά το σώμα του.

 

makaton

Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης και εναλλακτικής επικοινωνίας. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη γλωσσική ανάπτυξη, τη λειτουργική επικοινωνία και τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής μέσω χρήσης χειρονομιών, νοημάτων, συμβόλων και ομιλίας.

pecs

PECS

Πρόκειται για ένα εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων (Picture Exchange Communication System - PECS). Χρησιμοποεί εικόνες με σκίτσα για να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν. Δημιουργούμε επικοινωνιακές ευκαιρίες και παροτρύνουμε το παιδί να ανταλλάξει μια εικόνα με το επιθυμητό αντικείμενο.

 

scerts2

Το SCERTS Model είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Στόχος της είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας, η συναισθηματική ρύθμιση και η υποστήριξη της μάθησης. Πρόκειται για μια συντονισμένη διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει συνεργασία θεραπευτών, οικογένειας και εκπαιδευτικών.

 

sherborne

SHERBORNE

Πρόκειται για μια κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι οι κινητικές εμπειρίες είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των ανθρώπων. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες η συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες παραμένει ύψιστης σημασίας καθώς έτσι αναπτύσσουν το πλήρες δυναμικό τους, αναπτύσσουν σχέσεις με τους άλλους και αποκτούν αυτοπεποίθηση. Νιώθουν ασφάλεια με τον εαυτό τους και τους γύρω τους, αλλά και εκφράζονται λειτουργικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κοινωνικοποίησή τους, τη συνεργασία με τους άλλους και τη γνωστική και συναισθηματική εξέλιξή τους.

 

 

 

 

 

.

  • ΕΥΝΟΗΣΙΣ
  • Διεύθυνση: Κρήτης 49 & Ελ Αλαμέιν
  • Νέα Ιωνία 142 31
  • Email : info@eunoisis.gr
  • Τηλ : 210 2713 682
  • Κιν: 699 77 111 53

Main Menu