ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        Τηλ : 210 2713 682

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για μια διαδικασία με συμβουλευτικό χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για την επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Βασίζεται στη βαθιά κατανόηση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων, των αξιών και των ενδιαφερόντων του ατόμου, ώστε να επιλέξει το επάγγελμα που θα το οδηγήσει στην προσωπική ολοκλήρωση και στην επιτυχία.

  • ΕΥΝΟΗΣΙΣ
  • Διεύθυνση: Ελ Αλαμέιν 34 & Πεσμαζόγλου 1
  • Νέα Ιωνία 142 31
  • Email : info@eunoisis.gr
  • Τηλ : 210 2713 682

Main Menu